Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

เจ้าหน้าที่ (ชุดที่ 3) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายนิพล  ไชยสาลี ผู้อำนวนการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่9

เมื่อเวลา 17.00 น.(วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 ) นายณัฐวุฒิ พ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดทองนพคุณ ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นายณัฐวุฒิ   เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการ

ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ในพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร ประธานถวายผ้าไตรจีวร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร ประพรมน้ำมนต์เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เป็นมติมหาเถรสมาคม  กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปีพุทธศักราช 2561 ในเวลา 17.00 น.สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะประกอบพิธี ที่วัดประดิษฐวนาราม ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แกลเลอรี่