Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ณ บ้านน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศฯ ระดับตำบล ตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick Off) 

แกลเลอรี่