Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรมาตรฐาน ทสม. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรมาตรฐาน ทสม. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรมาตรฐาน ทสม. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายชาตรี วชิระเผด็จศึก เป็นผู้กล่าวรายงาน นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำภอชะอำและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน โดยกลุ่มเป้าหมายของการอบรมครั้งนี้ คือกลุ่ม ทสม.ที่ยังไม่ผ่านการอบรมพื้นฐาน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิก ทสม.จำนวน 1,635 คน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

แกลเลอรี่