Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) การติดตามการดำเนินงานขอหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) การติดตามการดำเนินงานขอหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อเวลา 09.09 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มอบปัจจัย อุปกรณ์ สิ่งของ  พัดลม  อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดPPE   เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ  เครื่องวัดนิ้ว น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น  ถุงแดงเก็บขยะติดเชื้อ  และร่วมมอบเงินสด ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือในภารกิจโควิด-19 โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู่อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า หัวหน้าส่วนราชการ บุคลาการทางการแพทย์เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เวลา 10.39 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯ พร้อมคณะ และนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมส่งมอบ “โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดเพชรบุรี” บริเวณท่าเทียบเรือบางแก้ว และรับฟังผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี และติดตามการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ร่วมปลูกต้นไม้ ณ อำเภอบ้านแหลม และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แกลเลอรี่