Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

คงความสมบูณร์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน