Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ม.ค. 63

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕63

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 314 ครั้ง
10 ม.ค. 63

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 311 ครั้ง
6 ม.ค. 63

1.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 2. แผ่นประชาสัมพันธ์ “การจัดการไฟป่าและฝุ่นควันพิษแบบบูรณาการ”

6 ม.ค. 63

1.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 2. แผ่นประชาสัมพันธ์ “การจัดการไฟป่าและฝุ่นควันพิษแบบบูรณาการ”

6 ม.ค. 63

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

18 มิ.ย. 62

แบบตอบรับ วันสิ่งแวดล้อมโลก

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 310 ครั้ง
18 มิ.ย. 62

กำหนดการ วันสิ่งแวดล้อมโลก

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 311 ครั้ง
18 มิ.ย. 62

โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 310 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
< 1 2 3 4 >