Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

5 สิ่งของห้ามนำเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

5 สิ่งของห้ามนำเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

5 สิ่งของห้ามนำเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

1. พลาสติกหูหิ้ว

2. กล่องบรรจุอาหารพลาสติก

3. แก้วพลาสติก (แบบบาง)

4. หลอดพลาสติก

5. ช้อน-ซ้อมพลาสติก

หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 100,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 เป็นต้นไป