Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

กิจกรรมเครือข่าย ทสม.สัญจร ครั้งที่ 2

กิจกรรมเครือข่าย ทสม.สัญจร ครั้งที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และนายชาตรี วชิระเผ็ดศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ อาคารปวโรอุปถัมภ์ ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี