Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ เปิดงานวันทะเลโลก ปลุกคนเพชรบุรี รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ เปิดงานวันทะเลโลก ปลุกคนเพชรบุรี รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชบุรี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพรบุรี รวมไปถึงนายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมงาน "วันทะเลโลก (World Oceans Day) ภายใต้แนวคิด "รวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทร" " ที่หาดชมจันทร์ บ้านปากคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนุ่งที่มีพื้นที่ติดกับทะเล ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝุ่ง จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะร่วมกันในการอนุรักษ์และรักษาทัรพยากรทางทะเลให้คงอยู่ แต่ทั้งนี้หากได้รับความร่วมมือใมนทุกภาคส่วนก็จะยิ่งทำให้รวดเร็วขึ้น ท้ายนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเพชรบุรี ร่วมแสดงพลังร่วมกันในวันทะเลโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2565 และร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝุ่ง ได้อยู่คู่กับคนไทยและดำรงให้เป็นทรัพยากรของโลกต่อไป