Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

กิจกรรมเครือข่าย ทสม.สัญจร ครั้งที่ 4

กิจกรรมเครือข่าย ทสม.สัญจร ครั้งที่ 4

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สัญจร ครั้งที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนดอนยางวิทยา ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน นายชัยวุฒิ พุฒเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม (ทสม.) อำเภอเมือง จำนวน 200 คน พร้อมด้วยหน่วยบริการประชาชน ได้แก่ บริการตัดผมฟรี แจกพันธุ์กล้าไม้ วัคซีนป้องกันปากและเท้าเปื่อยในโคขุน และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และร่วมรับฟังประเด็นปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ทสม (ทสม.) และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม