Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phetchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
1. โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 งบประมาณโครงการ 6,000,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2566

เอกสารแนบ

จ้างที่ปรึกษา

ขนาดไฟล์:0.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง